Birleşik Metal

KURUMSAL

Anadolu uygarlıkları metalurji ile hep iç içe olmuştur. Çağları dönüştüren bir birlikteliktir bu. Anadolu’nun güçlü uygarlıklarından Hititler, demiri herkesin kullanabileceği bir forma sokabilmişlerdir. Dövme demir M.Ö 2000’li yıllarda o kadar değerli bir metaldi ki; gümüşün sekiz katı gibi değerlere ulaşabilmişti. Bunun en büyük nedeni üretilebilmesinin çok zor olmasıydı. Bir başka nedeni de; bir şey delme kesme sıvama gibi bir üretim sağlayan ana metal olmasıydı.

Osmanlı’da metalürjinin dönüm noktası ise İstanbul’un fethinde kullanılan topların dökümüdür. Yine Tophane’de, dönemin Osmanlıya iltica etmiş yabancı ustaları ile birlikte ilk top döküm tesisi kurulmuştur. 1600‘lü yılların sonuna doğru Osmanlı akli ilimlerde ve teknik bilimlerdeki geri kalmışlığı fark ederek medreselerde teknik eğitiminin önü açılmıştır. Bu gelişmeler sonucu 1773 yılında bugünkü İTÜ olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun kurulmuştur. Cumhuriyet dönemin ilk yıllarında bu okulun mezunları cumhuriyetin büyümesinde gelişmesinde çok önemli hizmetler yapmıştır. Cumhuriyete dönemin ilk kadın mühendisleri bu okuldan mezun olmuştur.

İşte bu okuldan mezun olan bir mühendis olarak 2002 yılında, teknolojik performans çelikleri konusunda faaliyet göstermek amacıyla Birleşik Metal firmasını kurmuştum. Özellikle çalıştığımız alan, sanayileşmenin en önemli alanı olana takım ve özel çelikler konusudur. Gelişmiş ülkelerde üreticiler yüzlerce çelik içinden kendisine en uygun çeliği seçip üretimi optimum seviyede tutarken, ülkemizde sınırlı sayıda 15-20’yi geçmeyen bir çelik grubu içinde seçim yapılmaktaydı. Birleşik Metal’in son 10 yılda ülkemize kazandırdığı yeni çelik sayısı 100’ün üzerindedir. Bugün Birleşik Metal 5 lokasyonda, 15 bin metrekareyi aşan üretim ve kesim sahasıyla, 25 kişilik mühendislik ekibiyle, son teknoloji üretim ekipmanlarıyla 24 saat hizmet veren, Çekya ve Türkiye’deki üretim tesisleri ile kendi tasarladığı özel çelikler üreten, 50’nin üstünde ülkeye ihracat yapan, konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olmuştur. Özellikle havacılık, gemi ve uzay sanayisine yönelik yüksek performans çeliklerini, özel şaftlarını üreten bir firma olarak yapılamayanı yapan firma konumundadır. Avrupa da ve Türkiye de çok yakından takip edilen ciddi saygınlık kazanan bir firma olmamızın en büyük nedeni performans çelikleri konusuna olan bilimsel ve teknik çözüme yönelik yaklaşımız olmuştur.

Uygarlıklıklara beşik olan, vatanımız olan bu kadim coğrafyada geçmişten geleceğe Mevlana ‘nın yeni şeyler söylemek sözünü esas alarak, daha çok katma değer özel metallerde düşünmeye, tasarlamaya, üretmeye ve servis vermeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İkinci Devre Üçüncü Toplantı yılının başlangıcında, 1 Kasım 1925 tarihindeki açılış konuşmasında “Efendiler, sizlere çağdaş uygarlığın kudret temeli olan metalurjinin büyük önemini vurgulamak ve bu konuya özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Halkın ilgisini sanayi fabrikalarına ve sanayi-i madeniyyeye çekmek ve bu alanlarda girişimler yapılmasını sağlayacak çareleri ve tedbirleri bulmak en başta gelen ihtiyaçlarımızdandır.” sözünü unutmadık, unutmayacağız.

Saygılarımla,

Metalurji Yüksek Mühendisi
İsmail DEMİRKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı